Projectopdrachten

18 december 2019

In onderstaand overzicht staat een aantal voorbeelden van projectopdrachten. Elk voorbeeld heeft betrekking op één of twee eindtermen. Door opdrachten te combineren kunnen desgewenst meer eindtermen in een enkele opdracht bestreken worden.

Naast deze opdrachten zijn er zeven zogenaamde supplementen. Deze supplementen kunnen aan een projectopdracht toegevoegd worden en gaan over een of meer eindtermen uit de exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden. Beheersing van de meeste van deze eindtermen kan slecht separaat getoetst worden. Daarom zijn voor deze eindtermen supplementen ontwikkeld die aan een projectopdracht toegevoegd kunnen worden.

Ten slotte is er een opdracht Werkhouding, die wat afwijkend van karakter is. Dit is een observatieopdracht, waarbij de docent op basis van wat hij ziet en vastlegt een oordeel geeft over gedrag van kandidaten met betrekking tot hygiënisch werken, milieubewust handelen, professioneel gedrag en omgang met medekandidaten van het andere geslacht en/of uit andere culturen.

Eindtermen en opdrachten
Eindterm Opdracht

1. ICT in beroepen

2. Beroepskeuze en vervolgopleidingen

IT in het beroep (docx, 91 kB)
3. Nederlandse taal supplement (docx, 92 kB)
4. Berekeningen supplement (docx, 89 kB)

5. Informatie verwerven, verwerken
en verstrekken

8. Veilig werken

Computerergonomie (docx, 91 kB)

6. Systematisch werken

supplement (docx, 90 kB)

7. Samenwerken

20. Projectmatig werken

supplement (docx, 91 kB)

9. Economisch bewust omgaan met materialen en middelen

supplement (docx, 89 kB)

10. Hygiënisch werken

11. Milieubewust werken

12. Algemene gedrags- en houdingseisen in de branche

13. Verschillen culturele gebondenheid en

geslacht

Werkhouding (docx, 91 kB)
14. Kritische instelling eigenbelang supplement (docx, 89 kB)
15. Bedrijfscultuur supplement (docx, 89 kB)
16. Reflecteren op eigen handelen Eindverslag (docx, 92 kB)
17. Kantoorautomatisering Adresstickers bij een ledenbestand (docx, 97 kB) met bijlage
18. Ondersteuning van onderzoek Tevredenheidsonderzoek (docx, 91 kB) met bijlage (docx, 32 kB)
19. Gebruikersondersteuning Seniorencursus (docx, 91 kB)

21. De rol van ICT in de maatschappij

22. Normen en waarden

Hoe werkt Facebook? (docx, 91 kB)
23. Nieuwe ontwikkelingen Nieuwe ontwikkelingen (docx, 90 kB)

24. Hardwarearchitectuur

25. Computernetwerken

Garagebedrijf Verschuer (docx, 93 kB)
26. Netwerkbeveiliging Beveiligingsmaatregelen op school (docx, 91 kB)
27. Printmedia Een logo voor een snackbar (docx, 91 kB)
28. Digitale media Schoolreis (docx, 92 kB)
29. Driedimensionaal ontwerpen Motorzaak Vermonde (docx, 91 kB)

30. Informatiestromen

31. Databases

Zeilschool Voor de Wind (docx, 92 kB) met bijlage (docx, 270 kB)
32. Programmeren Garagedeur (docx, 91 kB)