Praktijktoetsen

4 november 2021

Een beperkt aantal eindtermen leent zich voor toetsing door middel van een praktijktoets. In het onderstaande overzicht staan de voorbeeldpraktijktoetsen vermeld.

Ook eindterm 32 over programmeren zou voor toetsing door middel van deze toetsvorm in aanmerking komen. Toch ontbreekt een voorbeeldpraktijktoets over programmeren, omdat de variatie in gebruikte programmeertalen te groot is. Ook voor databases zou dit bezwaar geopperd kunnen worden, maar de variatie in databaseomgevingen is minder groot dan bij programmeertalen.

Eindtermen en voorbeeldpraktijktoetsen
Eindterm Voorbeeldpraktijktoetsen
17. Kantoorautomatisering

Wijzigingen aanbrengen (docx, 89 kB)in een gegeven tekstbestand met bijlage (docx, 757 kB).

Een uitnodigingsbrief (docx, 92 kB) maken aan leden
van een wielervereniging met bijlage (docx, 97 kB).

28. Digitale media Handmatig wijzigingen aanbrengen (docx, 89 kB) in HTML-code met bijlage (docx, 97 kB).
29. Driedimensionaal ontwerpen Een driedimensionaal model (docx, 224 kB) maken 
voor een lamp waarvan zijaanzicht en bovenaanzicht gegeven zijn.