Disclaimer

16 juli 2020

© SLO, Amersfoort

Alle rechten voorbehouden.

Mits de bron wordt vermeld is het toegestaan om zonder voorafgaande toestemming van de uitgever informatie op deze website geheel of gedeeltelijk te kopiëren dan wel op andere wijze te vermenigvuldigen, tenzij expliciet anders is aangegeven.

Hoewel bij het samenstellen van de inhoud van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, sluit SLO iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden, onvolledigheden, prijs- en typefouten en eventuele gevolgen van het handelen op grond van informatie die op of via deze site beschikbaar is.

Aanvragen voor verdere informatie dienen te worden gericht aan:

SLO
Postbus 502
3800 AM Amersfoort

info@slo.nl

Bepaalde links in deze site leiden naar sites van derden waarover SLO geen controle heeft. SLO waarborgt niet de juistheid en accuraatheid van de informatie vervat in die sites. Tevens impliceert SLO geen goedkeuring of betrokkenheid, hetzij direct of indirect, met betrekking tot de inhoud van deze sites, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld.