Visie en missie

10 augustus 2020

Alle leerlingen hebben recht op inspirerend en doordacht onderwijs dat hen helpt hun potentieel te ontwikkelen, en dat hen toerust om als volwassen burgers actief bij te dragen aan onze democratische samenleving. In het doorlopende debat over wat waard is geleerd te worden, is SLO de verbindende schakel tussen alle partijen die daar een stem in hebben: de praktijk, de samenleving, de wetenschap en het beleid.

In opdracht van de samenleving ontwikkelt SLO samen met het onderwijsveld de doelen, kaders en instrumenten waarmee scholen hun opdracht vanuit een eigen visie kunnen vervullen. SLO creëert inzicht en overzicht in curriculumvraagstukken voor onderwijs en overheid. Zo geeft SLO richting en ruggensteun bij de ontwikkeling van relevant en samenhangend onderwijs.