Afstemming met andere vakken

18 december 2019

Het vak informatietechnologie leent zich op onderdelen goed voor integratie met zowel andere algemeen vormende vakken als met beroepsgerichte profielen. Een school kan deze integratie kan zich op verschillende niveaus vormgeven.

Deze niveaus worden in de onderstaande figuur in beeld gebracht.

Afstemmingsniveaus

Her verdient aanbeveling vakintegratie niet meteen op het hoogst mogelijke niveau na te streven, maar de opeenvolgende niveaus één voor één te doorlopen.