vso


Actueel in het speciaal voortgezet onderwijs zijn de nieuwe kerndoelen, uitstroomprofielen en mogelijkheden voor diplomering. Op deze website lees je hoe SLO daar voorstellen voor uitwerkt. Verder vind je actuele informatie over vakken en leergebieden, leerplankaders, lesmateriaal en instrumenten die je als leraar kunt gebruiken.

Het onderwijs staat nooit stil

Speciaal onderwijs zou gewoon moeten zijn maar is vaak bijzonder. Als leraar maak je mee dat geen dag hetzelfde is. Je werkt met leerlingen die sterk van elkaar kunnen verschillen, in mogelijkheden, ontwikkeling of beperking. Het belangrijkste is dat je uitgaat van wat een leerling wel kan. Van daaruit werk je aan een brede basis van kennis, aan socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Dat betekent dat je oog hebt voor de ontwikkeling en groei van elke leerling. Daarbij daag je de leerling uit net een stapje verder te gaan. Samen met een team van professionals in de school zorg je voor goed onderwijs dat aansluit bij de verschillende uitstroomprofielen. Je bereidt de leerling voor op een vervolgopleiding, de arbeidsmarkt of een dagbestedingsplek.

Wat is goed onderwijs? Het antwoord beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld. Met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school. Dat betekent dat het onderwijs steeds moet moderniseren, in alle vakken en leergebieden en dat wettelijke, landelijke leerdoelen van tijd tot tijd worden aangepast. Nieuwe inzichten over passende didactiek en pedagogiek verdienen het om in de praktijk gebruikt te worden. Ook in het speciaal onderwijs werk je doelgericht aan onderwijs. Dit type onderwijs richt zich op maatwerk voor specifieke doelgroepen. Naast het werken in de vakken wordt er ook gewerkt aan doelen voor brede vorming. Zo is er aandacht voor het aanleren van kennis en vaardigheden, maar ook voor de ontwikkeling van sociale, communicatieve en emotionele aspecten. In de dynamiek van het leerproces kies je als leraar steeds dat wat precies bij de leerling past en wat hem grip geeft op zijn eigen leerproces.

Weloverwogen keuzes

Als school of als leraar sta je niet alleen in al die keuzes. SLO is de verbindende schakel tussen alle partijen die een rol spelen in het onderwijs: scholen en leraren, beleidsmakers, onderzoekers en andere experts. De organisatie kent de praktijkervaring van scholen, heeft kennis uit nationale en internationale wetenschappelijke bronnen en neemt deel aan maatschappelijke discussies. Onze  expertise staat garant voor een scherpe blik op curriculumontwikkeling. Wij werken op een onderzoeksmatige manier en altijd in nauwe samenwerking met (vak)experts en mensen uit de onderwijspraktijk. Onze kennis van samenhang in leergebieden en doorlopende leerlijnen geeft scholen en leraren houvast bij de keuzes die zij kunnen maken in hun schooleigen curriculum. Onderbouwde, heldere keuzes die ervoor zorgen dat leerlingen een eigen onderwijsroute kunnen volgen.

De uitdaging is om samen met de leerling op zoek te gaan naar de volgende stap in zijn ontwikkeling."

Nederlands

rekenen-wiskunde

beroepsgerichte vakken

mens & natuur

burgerschap

kunst en cultuur

Trendanalyse (v)so

Deze trendanalyse gaat in op de ontwikkelingen in het speciaal onderwijs (so) en voortgezet speciaal onderwijs (vso). Welke ontwikkelingen vinden er plaats? Hoe kun je hierop inspelen in je curriculum en de actualisatie in kerndoelen voor het (v)so?

SLO Context

SLO Context is ons eigen magazine. We zetten het vol met inspirerende en informerende achtergrondartikelen over het curriculum. Voor iedereen die zich bezig houdt met het curriculum of erin geïnteresseerd is.