so


Heb je te maken met leerlingen die extra hulp nodig hebben? Zowel in het speciaal onderwijs als in het regulier onderwijs kan dat zo zijn. Het is belangrijk deze leerlingen maatwerk te bieden, passend bij hun ontwikkeling. Daarvoor is het nodig om zicht te hebben op de doelen die je met hen wilt bereiken. SLO heeft verschillende producten ontwikkeld om je houvast te bieden bij het op individueel niveau plannen en realiseren van het onderwijs aan deze leerlingen. Deze producten zijn samen met actuele en relevante informatie hier te vinden.

Nederlands

rekenen

oriëntatie op jezelf en de wereld

kunst & cultuur

bewegen & sport

passende perspectieven

Passende perspectieven ondersteunt scholen in primair en voortgezet onderwijs bij het vormgeven van onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften voor taal en rekenen. De juiste inhoudelijke keuzes en hulpmiddelen dragen ertoe bij dat leerlingen hun capaciteiten beter kunnen benutten. Door het gebruik van leerroutes met relevante doelen ligt de focus op wat leerlingen wél kunnen en is meer maatwerk mogelijk.

ontwikkelingslijnen zml/emb

Voor leerlingen die ernstig meervoudig beperkt zijn (IQ <35) heeft SLO ontwikkelingslijnen ontwikkeld. Het onderwijs aan deze leerlingen streeft een brede ontwikkeling na. Leerlingen moeten optimaal de kans krijgen om zich als persoon te ontwikkelen. Bij het onderwijs aan deze leerlingen staat (de versterking van) redzaamheid centraal.

Netwerk Speciaal Onderwijs

Heb je behoefte om kennis en ervaringen te delen en in gesprek te gaan met collega’s? Dan is misschien het Netwerk Speciaal Onderwijs wel wat voor jou!