Basisvaardigheden


Goede basisvaardigheden zijn essentieel voor leerlingen. Het helpt hen bij het volgen van andere vakken en bij het functioneren in onze samenleving. Het is daarom belangrijk dat we met elkaar de basisvaardigheden van leerlingen versterken. Taal-Nederlands en rekenen en wiskunde zijn belangrijke basisvaardigheden om mee te kunnen doen in de samenleving. Dat geldt ook voor digitale geletterdheid en burgerschap.

Zo zorgt goed kunnen lezen voor het succesvol kunnen volgen van andere schoolvakken, waardoor leerlingen meer kans hebben op een goede start na hun opleiding. Rekenvaardigheid hebben ze bijvoorbeeld nodig om boodschappen te doen. Het leren omgaan met diversiteit en het bevorderen van democratisch waarden zijn essentiële burgerschapsvaardigheden die leerlingen toerusten om aan de maatschappij te kunnen deelnemen. En het omgaan met sociale media vraagt om digitale vaardigheden.

Als expertisecentrum voor curriculumontwikkeling ondersteunt SLO het onderwijs bij het versterken van de basisvaardigheden van hun leerlingen. Dat doen wij door de ontwikkeling van basisvaardigheden in kaart te brengen. En door kennis en praktische handreikingen te ontsluiten die leraren en scholen gericht in kunnen zetten bij het versterken van de basisvaardigheden.

Heb je vragen, neem dan gerust contact met ons op.

Versterken basisvaardigheden: kennis en handreikingen

Hieronder vind je praktische handvatten en adviezen om de basisvaardigheden van taal-Nederlands, rekenen en wiskunde, burgerschap en digitale geletterdheid te versterken.

taal-Nederlands

tegel-taal-kl

rekenen en wiskunde

tegel-rekenen-wiskunde-kl

digitale geletterdheid

tegel-digitale-geletterdheid-kl

burgerschap

tegel-burgerschap-kl