Governance

21 december 2023

Bestuur

Het bestuur van SLO is verantwoordelijk voor de realisatie van de doelstellingen en voor de continuïteit van de organisatie. Ook draagt het bestuur zorg voor de dagelijkse aansturing van SLO.

voorzitter van het bestuur

Jindra Divis 270

Jindra Divis is sinds 2016 voorzitter van het bestuur van SLO. Hij heeft altijd in en voor het onderwijs gewerkt. Hij begon als universitair docent Oost-Europese geschiedenis in Leiden. Vervolgens ging hij aan de slag bij Nuffic, de organisatie voor internationale samenwerking in het onderwijs. Daar werkte hij eerst als expert op het gebied van diplomawaardering, internationale kwaliteitszorg en accreditatie. Vervolgens ging hij daar aan de slag als manager en lid van het Management Team. Vanaf 2006 was hij directeur-bestuurder bij het Europees Platform, tot aan de fusie met Nuffic in 2015. Daar werkte hij nog ruim een jaar als vicevoorzitter van de fusieorganisatie.

Binnen het Bestuur van SLO is Jindra verantwoordelijk voor strategische beleidsvorming en de bestuurlijke positionering in relatie tot de overheid en diverse stakeholders. Ook het Programma actualisatie van kerndoelen en eindtermen, internationalisering en de samenwerking binnen de keten van toetsing, examinering en toezicht vallen in zijn portefeuille.

Jindra heeft verschillende nationale en internationale toezichthoudende functies gehad en is nu voorzitter van het Samenwerkingsverband PO Apeldoorn. Ook is hij voorzitter van CIDREE, het Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe.

Jindra is getrouwd en heeft drie studerende kinderen.

directeur kennis en innovatie / lid bestuur SLO

Sanne Tromp 270

Sanne Tromp is sinds 2016 lid van het bestuur van SLO met als portefeuille Kennis & Innovatie. Hij is zijn loopbaan begonnen als tutor op het destijds net geopende University College Utrecht. Vervolgens heeft hij gewerkt als beleidsadviseur voor het College van Bestuur van de Universiteit Utrecht. In 2004 richtte hij het Junior College Utrecht op, een samenwerking tussen de universiteit en een aantal middelbare scholen in Midden-Nederland. Leraren en onderzoekers verzorgden hier verdiepend en verrijkend bètaonderwijs aan leerlingen uit 5 en 6 vwo. Het ontwikkelde onderwijs werd landelijk beschikbaar gemaakt. Het Junior College Utrecht heeft bijvoorbeeld bijgedragen aan de ontwikkeling van het landelijke schoolvak Natuur, Leven & Technologie. In 2013 heeft Sanne het Junior College Utrecht laten opgaan in het U-Talent programma, één van de vo-ho programma’s in Nederland. Hieraan namen de universiteit, hogeschool en tientallen middelbare scholen deel.

Sanne is binnen het bestuur verantwoordelijk voor de kwaliteit van curriculumontwikkeling en de samenwerking met onderzoeksinstituten. Verder richt hij zich op samenwerking tussen SLO en het brede onderwijsveld en de communicatie van SLO. Tot slot zit het jaarlijkse werkprogramma van SLO in zijn portefeuille.

Sanne woont in Utrecht, is getrouwd en heeft samen met zijn vrouw drie kinderen.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op adequaat bestuur van SLO en richt zich daarbij naar het belang van SLO, haar maatschappelijke doelstelling en het belang van relevante belanghebbenden. Elk lid beschikt over de specifieke deskundigheid die nodig is voor het vervullen van het lidmaatschap en die past binnen de profielschets van de raad.

Vanaf 1 juli 2023 bestaat de Raad van Toezicht uit:

 • E. (Erika) Diender-van Dijk MCM (voorzitter)
 • I.I. (Ingrid) Janssen MA (vicevoorzitter)
 • Drs. E. (Elbert) Dijkgraaf RA
 • Dr. Drs. M.H. (Marijke) Kral
 • Dr. J.J. (Jan Jacob) van Dijk
Erika-Diender-van-Dijk-kl

E. (Erika) Diender-van Dijk MCM (voorzitter)

ingrid-janssen-kl

I.I. (Ingrid) Janssen MA (vicevoorzitter)

Elbert-Dijkgraaf-kl

drs. E. (Elbert) Dijkgraaf RA

Marijke-Kral-kl

dr. M.H. (Marijke) Kral

Jan Jacob van Dijk

dr. J.J. (Jan Jacob) van Dijk

Adviesraad

De Adviesraad adviseert de directie over het werk van SLO, de positie van de organisatie in het onderwijsveld of zelfs breder, in de samenleving. De leden van de Adviesraad zijn onafhankelijk. Zij zijn betrokken vanuit hun eigen expertise. Die betreft vaak een onderwijssector of maatschappelijk thema.

 • Prof. Dr. M. (Marc) Vermeulen (voorzitter)
 • Dr. S.M. (Susana) Menéndez
 • Drs. M. (Marten) Elkerbout
 • F. (Farid) Tabarki
 • A. (Anouk) Gielen
 • J. (Jan) van de Ven MA