thema's

Thema_Burgerschap

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

21e eeuwse

21e-eeuwse vaardigheden

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en hoe kun je die als leraar een plek geven in je onderwijsaanbod?

Jonge_Kind_164x165

het jonge kind

Dit informatieplein biedt een leerplankader en geeft houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

Thema_Leesgesprekken

samenhang in het primair onderwijs

Samenhang in je onderwijs aanbrengen. Hoe doe je dat?