thema's

actualisatie kerndoelen en examenprogramma’s

Hoe staat het met het proces rond de actualisatie van kerndoelen en examenprogramma’s? Lees het hier.

TI_shutterstock_154155695

basisvaardigheden

Hoe kun je de basisvaardigheden van leerlingen versterken? Lees het hier.

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

pilot praktijkgerichte programma’s

In het vmbo doet zich een nieuwe ontwikkeling voor: praktijkgerichte programma’s in de gl en tl. Op dit moment nemen 150 scholen deel aan een pilot.