thema's

burgerschap

Informatie over burgerschapsonderwijs in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs.

thema_21e_eeuwse_vaardigheden2021

21e-eeuwse vaardigheden

Wat zijn de 21e-eeuwse vaardigheden en hoe kun je die als leraar een plek geven in je onderwijsaanbod?

het jonge kind

Dit informatieplein biedt een leerplankader en geeft houvast bij de invulling en borging van het leerplan (curriculum) voor het jonge kind (2 tot 7 jarigen) op voor- en vroegschoolse instellingen.

pilot praktijkgerichte programma’s

Het vmbo wordt vernieuwd: de theoretische en gemengde leerweg worden samengevoegd. Over een paar jaar volgt iedere leerling een praktijkgericht programma.