Theorietoetsen

18 december 2019

In het onderstaande overzicht staan voorbeelden van theorievragen bij de meeste eindtermen. De eindtermen uit de exameneenheid IT/2 Professionele vaardigheden lenen zich niet goed voor deze vorm van toetsing. Het zou bijvoorbeeld merkwaardig zijn bij dit vak een rekentoets af te nemen om beheersing van eindterm 4 te toetsen. Daarom ontbreken deze eindtermen in onderstaand overzicht.

Eindtermen en voorbeeldtheorieopgaven
Eindterm Voorbeeldtheorieopgaven
1. ICT in beroepen

De administratie van een apotheek

De OV-chipkaart

17. Kantoorautomatisering

Pakketkeuze

Pakketgebruik

18. Ondersteuning van onderzoek Digitale enquête
19. Gebruikersondersteuning Gebruikerscursus
20. Projectmatig werken

Projectfasering

Rollen in een project

21. De rol van ICT in de maatschappij

23. Nieuwe ontwikkelingen

Fraudebestrijding

Sociale media

Gegevens verkopen

22. Normen en waarden Cyberpesten

24. Hardwarearchitectuur

25. Computernetwerken

Diverse kleine opgaven
26. Netwerkbeveiliging

Bibliotheek

Beveiligingsmaatregelen

27. Printmedia

28. Digitale media

Kleurgebruik

Lettertypen

Website en doelgroepen

De HTML-code van een website

29. Driedimensionaal ontwerpen Aanzichten

30. Informatiestromen

31. Databases

Proefrit met een scooter
32. Programmeren Wagentje rijden