vmbo


Veel scholen werken aan samenhang tussen vakken, competentiegericht onderwijs of geven een sector een nieuwe impuls. Gecombineerd met bijvoorbeeld werkpleksimulaties en buitenschools leren ontstaat zo een nieuwe inspirerende leeromgeving voor de vmbo-leerlingen. Aansluiting op het mbo krijgt vorm in samenwerking met roc's en regionaal bedrijfsleven.

beroepsgerichte vakken

Nederlands

moderne vreemde talen

rekenen & wiskunde

kunst & cultuur

bewegen & sport