vmbo


Op deze website vind je actuele informatie over vakken en leergebieden, meer over leerdoelen, leerplankaders, lesmateriaal en instrumenten die je als leraar in het vmbo kunt gebruiken.

Het onderwijs staat nooit stil

Als leraar in het voortgezet onderwijs begeleid je leerlingen in hun ontwikkeling vanaf de basisschool naar jong volwassene. In het vmbo is de relatie tussen jou en de leerling extra belangrijk. Van daaruit vindt het leerproces plaats, en werk je verder aan een basis van kennis, aan socialisatie en persoonsvorming. Je hebt oog voor de ontwikkeling en groei van elke leerling. Zo kunnen leerlingen doorstromen naar de juiste vervolgopleiding. In een team van professionals in de school zorg je voor goed en inspirerend onderwijs. Dat betekent samenwerken met collega’s aan de ontwikkeling van je vak en aan jezelf als professional.

Wat is goed onderwijs? Het antwoord beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld. Met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school. Dat betekent dat het onderwijs steeds moet moderniseren, in alle vakken en leergebieden en dat wettelijke, landelijke leerdoelen van tijd tot tijd worden aangepast. Nieuwe inzichten over passende didactiek en pedagogiek verdienen het om in de praktijk gebruikt te worden. Actueel in het voortgezet onderwijs zijn ontwikkelingen in toetsen en evalueren, een andere organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld in scholen voor 10-14-jarigen en verschillende manieren om te differentiëren. In het vmbo is de recente vernieuwing van de beroepsgerichte vakken een feit. Leren op de werkplek, binnen of buiten de school, gezamenlijke leerroutes met het mbo zijn andere spannende ontwikkelingen. In de dynamiek van het leerproces kies je als leraar steeds dat wat precies bij een leerling past en wat hem grip geeft op zijn eigen leerproces.

Weloverwogen keuzes

Als school of als leraar sta je niet alleen in al die keuzes. SLO is de verbindende schakel tussen alle partijen die een rol spelen in het onderwijs: scholen en leraren, beleidsmakers, onderzoekers en andere experts. De organisatie kent de praktijkervaring van scholen, heeft kennis uit nationale en internationale wetenschappelijke bronnen en neemt deel aan maatschappelijke discussies. Onze expertise staat garant voor een scherpe blik op curriculumontwikkeling. Wij werken op een onderzoeksmatige manier en altijd in nauwe samenwerking met vakexperts en mensen uit de onderwijspraktijk. Onze kennis van samenhang in leergebieden en doorlopende leerlijnen geeft scholen en leraren houvast bij de keuzes die zij kunnen maken in hun schooleigen curriculum. Onderbouwde, heldere keuzes die ervoor zorgen dat leerlingen zonder obstakels hun onderwijsroute kunnen volgen.

Dat je elke leerling, hoe verschillend ook, ziet groeien vind ik het mooiste van mijn vak als leraar"

beroepsgerichte vakken

Nederlands

moderne vreemde talen

rekenen-wiskunde

kunst en cultuur

bewegen en sport

digitale geletterdheid

burgerschap