Structuur van projectopdrachten

13 december 2019

De projectopdrachten kennen een vaste structuur, die hier puntsgewijs wordt weergegeven.

Projectopdrachten

Eindterm(en)

Formulering van de eindterm(en) waarvan beheersing door middel van de opdracht getoetst wordt

Kenmerken van de opdracht

Inleiding op de opdracht voor kandidaten met een parafrasering van de eindterm(en) en met het soort opdracht

Opdrachtomschrijving

Situatieschets waarin een probleem geformuleerd wordt

Specificatie van wat kandidaten moeten opleveren

Welke vereisten er gelden voor het eindresultaat

Uitvoering van de opdracht

Hoe de opdracht uitgevoerd moet worden (meestal: zelf te bepalen, soms aan de hand van een zelfbedachte planning)

Welke hulpmiddelen er gebruikt moeten en mogen worden

Waar de opdracht uitgevoerd moet worden (op school of ook buiten de school)

De rollen van de docent (opdrachtgever, coach, expert en/of beoordelaar)

Het uiterste inlevermoment

Beoordeling van de opdracht

Beoordelingsrubrieken en bijpassende beoordelingsschalen

Wijze waarop het cijfer tot stand komt

Herkansingsmogelijkheden