Primair onderwijs


Op deze website vind je actuele informatie over vakken en leergebieden, meer over leerdoelen, leerplankaders, lesmateriaal en instrumenten die je als leraar in het basisonderwijs kunt gebruiken.

Het onderwijs staat nooit stil

Als leraar in het basisonderwijs bouw je letterlijk verder aan de basis voor de ontwikkeling van een kind. Je werkt aan een brede basis van kennis, aan socialisatie en persoonlijke ontwikkeling. Je hebt oog voor de ontwikkeling en groei van elk kind. Of het nu voor het jonge kind is of voor groep 8: samen met een team van professionals in de school zorg je voor goed onderwijs voor elke leerling zodat hij de stap kan maken naar vervolgonderwijs. Dat betekent samenwerken met collega’s aan de ontwikkeling van ons onderwijs en aan jezelf als professional.

Wat is goed onderwijs? Het antwoord beweegt mee met ontwikkelingen in de samenleving en in de wereld: met het onderwijsbeleid, de wetenschap en ervaringen uit de praktijk van de school. Dat betekent dat het onderwijs steeds zal moderniseren, in alle vakken en leergebieden en dat wettelijke, landelijke leerdoelen van tijd tot tijd worden aangepast. Nieuwe inzichten over passende didactiek en pedagogiek verdienen het om in de praktijk gebruikt te worden. Er zijn ontwikkelingen in toetsen en evalueren, over een andere organisatie van het onderwijs, bijvoorbeeld in scholen voor 10-14-jarigen en verschillende manieren om te differentiëren. In die dynamiek kies je als leraar steeds dat wat bij het kind past en wat het grip geeft op het eigen leerproces.

Verbindende schakel SLO

Als school of als leraar sta je niet alleen in al die keuzes. Wij zijn de verbindende schakel tussen partijen in het onderwijs: scholen en leraren, beleidsmakers, onderzoekers en andere experts. We kennen de praktijkervaring van scholen, hebben kennis uit nationale en internationale wetenschappelijke bronnen en nemen deel aan maatschappelijke discussies. Onze expertise staat garant voor een scherpe blik op curriculumontwikkeling. Wij werken onderzoeksmatig en altijd in nauwe samenwerking met vakexperts en mensen uit de onderwijspraktijk. Onze kennis van samenhang in leergebieden en doorlopende leerlijnen geeft scholen en leraren houvast bij keuzes in hun schooleigen curriculum. Onderbouwde, heldere keuzes die zorgen dat leerlingen hun onderwijsroute zo goed mogelijk kunnen volgen.

Nederlands

Engels

rekenen en wiskunde

oriëntatie op jezelf en de wereld

kunst en cultuur

bewegen en sport

digitale geletterdheid

burgerschap

Elke dag een bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van mijn leerlingen, dát vind ik het mooiste van mijn vak als leraar."

SLO Context

SLO Context is ons eigen magazine. We zetten het vol met inspirerende en informerende achtergrondartikelen over het curriculum. Voor iedereen die zich bezig houdt met het curriculum of erin geïnteresseerd is.