Inhoud van het examenprogramma

11 april 2023

Domein A; Vaardigheden

Voor bijna alle vaardigheden (subdomeinen A1 t/m A16, m.u.v. A10) geldt dat deze in het CE worden getoetst. Al deze vaardigheden dienen ook in het SE getoetst te worden. Voor de overige CE-subdomeinen geldt dat toetsing in het schoolexamen niet verplicht is.

Domein M; Molecuul- en celniveau

Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein M die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.

Subdomeinen bij domein M
toetsing havo-examen toetsing vwo-examen examendomein havo examendomein vwo
M1 Eiwitsynthese SE CE B1 B1
M2 Stofwisseling van de cel CE CE B2 B2
M3 Zelforganisatie van cellen CE CE C1 C1
M4 Moleculaire interactie SE CE D1 D1 + D2
M5 DNA-replicatie SE SE E1 E1
M6 Levenscyclus van de cel SE SE E2 E2
M7 Erfelijke eigenschap CE CE E4 E3.2
M8 Selectie CE CE F1 F1

Domein O; Orgaan- en organismeniveau

Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein O die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.

Subdomeinen bij domein O
toetsing havo-examen toetsing vwo-examen examendomein havo examendomein vwo
O1 Stofwisseling van het organisme CE CE B3 B3
O2 Zelfregulatie van het organisme CE CE B4 B4
O3 Afweer van het organisme CE CE B5 B5
O4 Beweging van het organisme SE SE B6 B6
O5 Waarneming door het organisme SE SE B7 B7
O6 Zelforganisatie van het organisme SE SE C2 C2
O7 Gedrag en interactie SE SE D2 D3
O8 Seksualiteit SE SE D3 D4
O9 Reproductie van het organisme SE CE E3 E3.1

Domein P; Populatie- en ecosysteemniveau

Hieronder zijn mogelijke specificaties te vinden voor de subdomeinen van domein P die in het schoolexamen getoetst moeten worden. De overige subdomeinen worden landelijk getoetst en gespecificeerd in de syllabi van het CvTE en zijn te vinden op www.examenblad.nl.

Subdomeinen bij domein P
toetsing havo-examen toetsing vwo-examen examendomein havo examendomein vwo
P1 Regulatie van ecosystemen CE CE B8 B8
P2 Zelforganisatie van ecosystemen SE CE C3 C3
P3 Interactie in ecosystemen CE CE D4 D5
P4 Soortvorming CE CE F2 F2
P5 Biodiversiteit SE SE F3 F3
P6 Ontstaan van het leven n.v.t. SE n.v.t. F4