Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

De stof uit het examenprogramma moet niet alleen behandeld worden, maar ook getoetst in het schoolexamen. In dit onderdeel vind je hier meer informatie voor de invulling van het schoolexamen, zowel wat de leerstof als de toetsing betreft.

De stof voor het schoolexamen

In het SE wordt getoetst:

  • zeker de eindtermen die alleen voor het schoolexamen gelden:
    • havo: A1 t/m A16, B1, B6, B7 (vanaf examenjaar 2024), C2, C3, D1, D2, D3, E1, E2, E3, F3;
    • vwo: A1 t/m A16, B6, B7, C2, D3, D4, E1, E2, F3, F4.
      Zie voor een uitwerking daarvan de sectie ‘het examenprogramma’.
  • eventueel de eindtermen die ook op het CE worden getoetst. Zie voor de specificatie van de CE-eindtermen de syllabus op www.examenblad.nl.
  • eventueel schooleigen onderwerpen.

Schooleigen onderwerpen

Het examenprogramma houdt expliciet de mogelijkheid open dat de sectie of school eigen inhouden (kennis en vaardigheden) toevoegt en die ook toetst in het schoolexamen. Het is niet noodzakelijk dat deze onderdelen voor alle leerlingen hetzelfde zijn. In de vormvoorschriften voor het schoolexamen staat uitdrukkelijk vermeld dat deze voor leerlingen verschillend kunnen zijn.

Op de pagina practicum, eigen onderzoek, ontwerp vind je verschillende mogelijkheden om onderwerpen (te vinden om) aan het programma toe te voegen.

​In een enquête in 2013 gaven docenten aan hoeveel schooleigen onderwerpen zij in hun SE opnemen en hoe zwaar ze die laten meetellen. Onder 'downloads' staat ​​​​een overzicht van wat die docenten aan eigen onderwerpen in het schoolexamen toetsen.

PTA

Als eigen inhouden onderdeel uitmaken van de leer​stof voor het schoolexamen, moet dat uiteraard in het PTA vermeld worden. De mate van detaillering​ waarmee dat beschreven wordt, is daarbij een punt van overweging​​.