O5: Waarneming door het organisme - vwo (subdomein B7)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten orgaan, waarneming en neurale regulatie ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze organismen waarnemen.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. beschrijven wat de werking van zintuigen in het algemeen is en toelichten wat daarbij de rol van hersencentra is OF centraal zenuwstelsel, perifeer, grote en kleine hersenen, centra voor gevoel, beweging, en voor zien in de hersenschors, hersenstam, ruggenmerg, optisch chiasma, gevoels-, schakel- en bewegingszenuwcellen, impulsgeleiding, adaptatie, gewenning reflexboog, pupil, netvlies, staafjes, kegeltjes, gele vlek, blinde vlek, adequate prikkel, mechanische, chemische, licht-,temperatuur-, tast- en pijnreceptoren
2. beschrijven hoe het oog werkt en die werking toelichten OF
herkennen waar er sprake is van een regelkring bij de werking van het zenuwstelsel OF
4. beschrijven wat de relatie is tussen het zintuigstelsel en het spier-, zenuw- en hormoonstelsel OF
5. beschrijven welke verbanden er zijn tussen het gebruik van zintuigen en het functioneren van een organisme.