O6: Zelforganisatie van het organisme - vwo (subdomein C2)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van organismen verloopt, verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan en beargumenteren op welke wijze deze kunnen worden voorkomen of aangepakt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. beschrijven hoe de levenscycli van bloemplanten, insecten en zoogdieren verlopen in globale termen; geslachtscellen, bevruchting, stampers, meeldraad, zaad, kiem, ei, larve, pop, imago, metamorfose
2. herkennen wat de fases in de ontwikkeling van zygote tot aan de geboorte van een baby zijn; morula, blastula, amnion, chorion, embryo, foetus, placenta, vruchtwater, navelstreng, zygote
3. beargumenteren wat de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale ontwikkeling is; aangeboren afwijking, erfelijke ziekte
4. verklaren hoe inwendige en uitwendige factoren de lichamelijke ontwikkeling van een organisme gedurende zijn levensloop beïnvloeden. preventie
Overlap met subdomein: O9.1 (E3.1)