M5: DNA-replicatie - havo (subdomein E1)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereprocudeerd.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. beschrijven hoe het proces van DNA-replicatie verloopt OF nucleotiden, dubbelstreng, basenparen, vrije DNA-nucleotiden, DNA-polymerase, S-fase
2. herkennen wat de rol van DNA-replicatie is in de cel- en levenscyclus OF
3. beschrijven wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven.