M1: Eiwitsynthese - havo (subdomein B1)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten DNA en eiwitsynthese ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie verklaren op welke wijze bouwstoffen van de cel worden gevormd.

M1.1 DNA

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. beschrijven wat de bouw is van DNA en RNA; nucleïnezuur, helixstructuur, basenparing, nucleotide, chromosoom, RNA
2. beschrijven wat de verschillen zijn in bouw tussen RNA en DNA;
3. benoemen wat de functies zijn van DNA, mRNA en tRNA; mRNA, tRNA
4. benoemen dat de nucleotidenvolgorde in het DNA bepaald kan worden. nucleotidenvolgorde, genetische code, PCR, sequencen
Overlap met subdomein: M3.1 (C1.1), M5 (E1), M7.1 (E4.1), M8.1 (F1.1)

Voor het VWO staat deze eindterm uitgewerkt in de syllabus van het CvTE.

M1.2 Eiwitsynthese

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. toelichten hoe eiwitten gevormd worden op basis van de relatie tussen codon en aminozuur; aminozuur, eiwit, codon, startcodon, stopcodon
2. beschrijven hoe de processen van transcriptie en translatie verlopen; transcriptie, translatie, mRNA, tRNA, cytoplasma, ribosoom, golgisysteem, (ruw) endoplasmatisch reticulum
3. herkennen hoe de aminozuurvolgorde (primaire structuur) van een eiwit de bouw en werking van het eiwit bepaalt. primaire structuur, secundaire structuur, tertiaire structuur, quaternaire structuur
Overlap met subdomein: M2.1 (B2.1), M2.3 (B2.3), M3.1 (C1.1)

Voor het VWO staat deze eindterm uitgewerkt in de syllabus van het CvTE.