M6: Levenscyclus van de cel - vwo (subdomein E2)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen verloopt en beargumenteren op welke wijze daarbij optredende verstoringen kunnen worden voorkomen of aangepakt.

Mogelijke specificatie
De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. beschrijven dat cellen zich delen op een gecontroleerde manier en daarbij verschillende fasen van de celcyclus doorlopen; chromosoom, chromatide, DNA-replicatie, spiralisatie, kernspoel, trekdraden, cytoskelet, M-fase, G1-fase, S-fase, G2-fase, G0, fase, tumor
2. beschrijven hoe de verschillende fasen van de celcyclus gereguleerd worden en wat daarin verkeerd kan gaan;
3. uitleggen dat celdeling een rol speelt bij groei, herstel en reproductie; eencellig, meercellig, geslachtscellen, somatische cel, meiose I, meiose II, diploïd, haploïd
4. toelichten wat de rol van telomeren is bij de veroudering van de cel. telomeren, apoptose, telomerase