O8: Seksualiteit - havo (subdomein D3) en vwo (subdomein D4)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten gedrag en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en communicatie beargumenteren op welke wijze vraagstukken met betrekking tot seksualiteit van de mens kunnen worden benaderd.

Tabel
De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. toelichten wat de rol is van seksualiteit bij voortplanting en bij het onderhouden van relaties; seksualiteit, voortplantingsprikkel, orgasme, adolescentie, levensfase, hormonale regulatie, genot
2. toelichten wat de rol van seksualiteit is in verschillende levensfases;
3. toelichten dat er een relatie is tussen seksueel gedrag en voortplantingsgedrag;
4. benoemen dat hormonen en het zenuwstelsel een rol spelen bij aspecten van relaties en seksualiteit;
5. beschrijven hoe je wensen kenbaar kunt maken en grenzen kunt bewaken en respecteren;
6. toelichten dat er diversiteit in seksuele geaardheid is; geslacht, gender, seksuele voorkeuren
7. de relatie leggen tussen acceptatie van seksuele diversiteit en eigen opvattingen of culturele aspecten;
8. toelichten welk voorbehoedsmiddel geschikt is en effectief gebruik daarvan beschrijven; voorbehoedmiddelen, seksueel overdraagbare aandoeningen
9. toelichten dat er een relatie is tussen seksueel gedrag en seksueel overdraagbare aandoeningen.
Overlap met subdomein: O2.2 (B4.2)