O4: Beweging van het organisme - vwo (subdomein B6)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten beweging, neurale regulatie en waarneming ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en sport verklaren op welke wijze mens en dier bewegen en op welke wijze dit kan worden geoptimaliseerd.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. uitleggen wat de bouw, werking en functie zijn van de belangrijkste bij beweging betrokken organen (spieren, zintuigen en zenuwen) van mens en dier; dwarsgestreepte en gladde spieren, spiervezel, spiercel, pees, reflexboog, antagonist, tonus, motoreiwit, spierspanning, actine, myosine, spierspoeltje, peesspoeltje
2. verklaren wat de relatie is tussen de vorm en functie van de bij beweging betrokken organen;
3. toelichten hoe trainingsprogramma's voor mensen opgezet kunnen worden. krachttraining, duurtraining, warming-up, cooling-down, uithoudingsvermogen, doping
Overlap met subdomein: O2.3 (B4.3)