M6: Levenscyclus van de cel - havo (subdomein E2)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen verloopt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context:

Mogelijke deelconcepten
1. beschrijven dat cellen zich delen op een gecontroleerde manier en daarbij verschillende fasen van de celcyclus doorlopen OF eencellig, meercellig, geslachtscellen, lichaamscel, chromosoom, reductiedeling, tumor, telomeren
2. beschrijven hoe de verschillende fasen van de celcyclus gereguleerd worden en wat daarin verkeerd kan gaan OF
3. benoemen dat celdeling betekenis heeft voor groei, herstel en reproductie OF
4. benoemen dat cellen verouderen en afsterven.