M6: Levenscyclus van de cel - havo (subdomein E2)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept celcyclus ten minste in contexten op het gebied van energie, gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze reproductie van cellen verloopt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context:

Mogelijke deelconcepten
1. beschrijven dat cellen zich delen op een gecontroleerde manier en daarbij verschillende fasen van de celcyclus doorlopen; chromosoom, mitose, M-fase, interfase
2. beschrijven hoe de verschillende fasen van de celcyclus gereguleerd worden en wat daarin verkeerd kan gaan; tumor
3. benoemen dat celdeling een rol speelt bij groei, herstel en reproductie; eencellig, meercellig, meiose, geslachtscellen, lichaamscel
4. benoemen dat cellen verouderen en afsterven. telomeren, apoptose
Overlap met subdomein: M7 (E4), M8.2 (F1.2), M8.3 (F1.3)