M4: Moleculaire interactie - havo (subdomein D1)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten

1. uitleggen wat het belang is van genregulatie;

genregulatie

2. herkennen dat genexpressie een dynamisch proces is dat geregeld wordt door verschillende factoren;

epigenetica, structuurgen, regulatorgen
3. beschrijven hoe mutagene factoren de genregulatie verstoren. mutagene factor
Overlap met subdomein: M3 (C1), M8.2 (F1.2)

Voor het VWO staat deze eindterm uitgewerkt in de syllabus van het CvTE.