M4: Moleculaire interactie - havo (subdomein D1)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van de concepten genregulatie en interactie met (a)biotische factoren ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de moleculaire regulatie plaatsvindt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten

1. uitleggen wat het belang is van genregulatie;

genregulatie

2. beschrijven hoe de genregulatie bij prokaryoten plaatsvindt;

structuurgen, regulatorgen, promotor, operator, repressor
3. beschrijven hoe de genregulatie bij eukaryoten plaatsvindt; promotor, transcriptiefactor, activator
4. toelichten dat genexpressie een dynamisch proces is dat geregeld wordt door verschillende factoren; nucleosoom, methylering, epigenetica, RNAi
5. uitleggen dat mutagene factoren de genregulatie verstoren. mutagene factor, proto-oncogen, tumorsuppresor gen

Voor het VWO staat deze eindterm uitgewerkt in de syllabus van het CvTE.