Algemene informatie

17 augustus 2023

Deze handreiking bevat:

  • De uitwerking van de eindtermen van het examenprogramma​ die in het schoolexamen getoetst moeten worden; b​ij elk daarvan worden suggesties voor interpretatie, onderwijs en toetsing gegeven;
  • Randvoorwaarden, tips ​en voorbeelden voor het maken van schoolexamens;
  • Richtlijnen en suggesties voor de inrichting van het Programma van Toetsing en Afsluiting voor het schoolexamen.

Plaats van biologie in de profielen

Biologie is een verplicht vak in het profiel Natuur en Gezondheid, naast de andere verplichte profielvakken wiskunde A (of B) en scheikunde.

In het profiel Natuur en Techniek is biologie een profielkeuzevak dat ter verdieping of verbreding van het profiel gekozen kan worden.​

​​​​In de profielen Economie en Maatschappij en Cultuur en Maatschappij is biologie een keuze-examenvak. De examenstof is voor beide profielen identiek. Het is een school toegestaan om het vak biologie, of gedeelten ervan, in het vrije deel aan te bieden.

Studielasttabel

Met het aantal studielasturen (slu) wordt aangegeven hoe zwaar een vak weegt in het vakkenpakket van de leerling. Dit aantal klokuren (géén lesuren) omvat alle activiteiten die nodig zijn om je in dit vak te bekwamen: lessen, huiswerk, practica, excursies, praktische opdrachten, het lezen van literatuur etc. De totale studielast voor een gemiddelde leerling per jaar bedraagt 40 (weken) x 40 (klokuren per week) = gemiddeld 1600 uur. In de tweede fase omvat het havo-programma 3200 slu (4 en 5 havo), het vwo-programma 4800 slu (4, 5 en 6 vwo).

De studielast van het biologieprogramma voor havo beslaat in totaal 400 uur. Voor het vak biologie is op het vwo 480 slu beschikbaar. Daarnaast zijn voor het profielwerkstuk 80 slu gereserveerd. Het onderwerp van het profielwerkstuk is profielgeoriënteerd en kan al dan niet biologisch zijn.

Ongeveer 60% van het examenprogramma wordt centraal geëxamineerd, ongeveer 40% valt buiten het centrale examen en wordt alleen, maar wel verplicht, in het schoolexamen getoetst. Daarnaast mogen de CE-stof en andere vakonderdelen ook op het schoolexamen worden getoetst. De eventueel door de school zelf toegevoegde onderdelen mogen per kandidaat verschillen.

SLU's
Totale studielast Studielast CE (60%) Studielast SE (40%)
havo 400 240 160
vwo 480 288 192