P6: Ontstaan van het leven - vwo (subdomein F4)

13 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept ontstaan van het leven ten minste in contexten op het gebied van wereldbeeld benoemen met behulp van welke theorie het voorkomen van leven op Aarde wordt verklaard.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. theorieën beschrijven over het eerste ontstaan van de organische moleculen op aarde; zelforganisatie, chemische evolutie
2. theorieën beschrijven over het ontstaan van de eerste levende cellen op aarde; endosymbiosetheorie
3. benoemen uit welke periode de eerste levende organismen op aarde stammen;
4. beschrijven welke implicaties verschillende theorieën over het ontstaan van leven op aarde kunnen hebben voor levensbeschouwelijke vragen. wereldbeeld
Overlap met subdomein: M2.3 (B2.3), M5 (E1)