M5: DNA-replicatie - vwo (subdomein E1)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. het proces van DNA-replicatie toelichten en daarbij de continue en discontinue replicatie, leidende streng en volgende streng beschrijven OF nucleotiden, dubbelstreng, vrije DNA-nucleotiden, DNA-polymerase, S-fase, Okazaki-fragment, operonmodel, coderende string, template streng, 3'- en 5'-kant
2. uitleggen wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven OF
3. beschrijven hoe DNA (van dezelfde of een andere soort) ingebouwd kan worden (natuurlijk, kunstmatig) en de gevolgen van deze inbouw beschrijven OF
4. uitleggen dat aan de voortplanting van mens, dier en plant het proces van DNA-replicatie ten grondslag ligt.