M5: DNA-replicatie - vwo (subdomein E1)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept DNA-replicatie ten minste in contexten op het gebied van veiligheid en gezondheid benoemen op welke wijze erfelijk materiaal wordt gereproduceerd.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. toelichten hoe het proces van DNA-replicatie verloopt;

S-fase, nucleotiden, dubbelstrengs DNA, basenparing, vrije DNA-nucleotiden, DNA-polymerase, primer, 3’-en 5’-kant, template/matrijsstreng, leading streng, lagging streng, Okazaki-fragment

2. uitleggen wat er fout kan gaan bij DNA-replicatie en de gevolgen daarvan beschrijven;
3. uitleggen dat aan de voortplanting van mens, dier en plant het proces van DNA-replicatie ten grondslag ligt.
Overlap met subdomein: M1 (B1), M3 (C1), M8 (F1)