O6: Zelforganisatie van het organisme - havo (subdomein C2)

11 april 2023

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van organismen verloopt en verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan, kunnen worden voorkomen en aangepakt.

Mogelijke specificatie
De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten:
1. beschrijven hoe de levenscycli van bloemplanten, insecten en zoogdieren verlopen in globale termen; geslachtscellen, bevruchting, stampers, meeldraad, zaad, kiem, ei, larve, pop, imago
2. herkennen wat de fases in de ontwikkeling van zygote tot aan de geboorte van een baby zijn; embryo, foetus, placenta, vruchtwater, navelstreng, zygote
3. beschrijven wat de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale ontwikkeling is; aangeboren afwijking, erfelijke ziekte
4. beschrijven hoe inwendige en uitwendige factoren de lichamelijke ontwikkeling van een organisme gedurende zijn levensloop beïnvloeden. preventie
Overlap met subdomein: O9