O6: Zelforganisatie van het organisme - havo (subdomein C2)

20 december 2022

Eindterm

De kandidaat kan met behulp van het concept levenscyclus ten minste in contexten op het gebied van gezondheid en voedselproductie benoemen op welke wijze de ontwikkeling van organismen verloopt en verklaren op welke wijze verstoringen van de ontwikkeling ontstaan, kunnen worden voorkomen en aangepakt.

Mogelijke specificatie

De kandidaat kan bijvoorbeeld in een context: Mogelijke deelconcepten
1. de levenscycli van bloemplanten, insecten en zoogdieren in globale termen beschrijven; stampers, meeldraad, zaad, kiem, geslachtscellen, bevruchting, ei, larve, pop, imago, embryo, foetus, placenta, vruchtwater, navelstreng, zygote aangeboren afwijking, erfelijke ziekte, (oorzaken van) kanker
2. de fases in de ontwikkeling van zygote tot aan de geboorte van een baby herkennen;
3. de invloed van voeding, gebruik van genotmiddelen en van stress op de prenatale ontwikkeling beschrijven;
4. beschrijven hoe inwendige en uitwendige factoren de lichamelijke ontwikkeling van een mens gedurende de levensloop beïnvloeden.