Het examenprogramma

22 november 2021

De inhoud van het examenprogramma

Het examenprogramma bestaat voor zowel havo als vwo uit zes domeinen:

  • Domein A: Vaardigheden
  • Domein B: Zelfregulatie
  • Domein C: Zelforganisatie
  • Domein D: Interactie
  • Domein E: Reproductie
  • Domein F: Evolutie

Elk domein is verdeeld in subdomeinen. Per subdomein is de inhoud in één eindterm geformuleerd. Deze globale formulering van eindtermen ​biedt docenten veel keuzevrijheid bij het schoolexamen. Zij kunnen verschillende keuzes maken voor de invulling en uitvoering van onderdelen van het schoolexamen en kunnen zo hun specifieke expertise inzetten.

Volledige tekst van de programma's

De volledige tekst van de examenprogramma's biologie voor havo en vwo kun je vinden op examenblad.nl. ​​​ De eindtermen voor het schoolexamen zijn uitgewerkt en van suggesties voorzien op de bladzijde 'de eindtermen van het schoolexamen'.

Systeemmatrix

​De concepten die in het examenprogramma voorkomen, zijn te rangschikken volgens twee biologische principes: organisatieniveaus en systeemconcepten. Dit leidt voor elk examenprogramma tot een systeemmatrix van biologische concepten die erin voorkomen. Je kunt deze matrix hiernaast downloaden.

Verdeling centraal examen en schoolexamen​

Ongeveer 60% van de eindtermen wordt getoetst in het centraal exame​n, de overige 40% in het schoolexamen. De verdeling is voor havo en vwo een beetje verschillend.​​ Dat is ook te zien in de matrices (zie downloads).