A2: Communiceren

10 september 2020

De kandidaat kan adequaat schriftelijk, mondeling en digitaal in het publieke domein communiceren over onderwerpen uit het betreffende vakgebied.

In verschillende praktische opdrachten zitten componenten van de vaardigheid communiceren. Bij praktische opdrachten kan gedacht worden aan:

 • een natuurwetenschappelijk onderzoek, uitgevoerd in school en/of instelling voor het vervolgonderwijs;
 • een technisch ontwerp, uitgevoerd in school en/of instelling voor het vervolgonderwijs;
 • een literatuuronderzoek;
 • een kritische analyse van de berichtgeving over natuurwetenschappelijke onderwerpen in de media;
 • een adviesopdracht.

Ook is het aan te raden verschillende vormen van presenteren te gebruiken. De downloads aan de rechterkant geven werkinstructies voor:

 • Een adviesrapport.
 • Een mondelinge voordracht (uiteenzetting, rapportage, beschouwing of betoog, forumdiscussie).
 • Een posterpresentatie met toelichting.
 • Een presentatie met gebruik van media (bijvoorbeeld audio, video, internet, ICT).
 • Een practicum verslag.
 • Een onderzoeksverslag.

Bovendien vind je hier werkbladen die leerlingen kunnen helpen logboeken te maken en portfolio’s aan te leggen.