Domein E havo

10 september 2020

Technologische ontwikkeling gaat niet alleen over innovatie en verbeelding, maar ook over concrete producten en processen.

Domein E voor havo heeft als titel 'Materialen, processen en producten'.

Op de website van de Vereniging NLT kun je per contextdomein zien welke modules hier onderdeel van zijn.

Dit domein bevat de subdomeinen:

E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling

E2: Processen en producten

Subdomein E1: Methoden en technieken van technologische ontwikkeling

Eindterm

De kandidaat kan een aantal voor recente technologieën belangrijke methoden en technieken benoemen en kan een of meer daarvan toepassen op interdisciplinaire (ontwerp)vraagstukken.

Toelichting

Domein E gaat over technologie. Zowel bij havo als bij vwo bestaat domein E uit twee subdomeinen. Bij havo zijn beide subdomeinen verplicht. Beide subdomeinen zijn voor havo en vwo vrijwel identiek geformuleerd.

Het eerste subdomein gaat over methoden en technieken die van belang zijn bij technologie en technologische ontwikkeling. Denk hierbij aan meet- en regeltechnieken, dynamisch modelleren, procestechnologie, et cetera.

Subdomein E2: Processen en producten

Eindterm

De kandidaat kan een actueel technologisch proces of product beschrijven en daarbij de bouw of werking ervan verklaren aan de hand van relevante natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten.

Toelichting

Het tweede subdomein gaat over technologieën en technologische ontwikkelingen zelf. Het gaat er in dit domein om, dat de kandidaat een concreet proces (bijvoorbeeld drinkwaterzuivering of de opwekking van energie uit biomassa) of de werking van een product (mobiele telefoon, hybride auto) kan beschrijven/ verklaren/ analyseren. Ook het gebruik van technieken in forensisch onderzoek of in plaatsbepaling en navigatie kan binnen dit domein een plaats krijgen.