Domein C vwo

10 september 2020

De mens en de (on)mogelijkheden die de aarde en zijn (bio)diversiteit hem biedt.

Domein C voor vwo heeft als titel 'Aarde, natuur en heelal'.

Op de website van de Vereniging NLT kun je per contextdomein zien welke modules hier onderdeel van zijn.

Dit domein bevat de subdomeinen:

C1: Processen in de levende natuur, aarde en ruimte

C2: Duurzaamheid

Subdomein C1: Processen in levende natuur, aarde en ruimte

Eindterm

De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen bij het verklaren van interdisciplinaire processen op het gebied van de studie van de levende natuur, aardwetenschappen en ruimtewetenschappen.

Toelichting

Het eerste  subdomein is meer theoretisch, procesgericht. Het domein omvat de verschillende wetenschappelijke disciplines. Bedenk dat het ook hier om interdisciplinaire vraagstukken gaat. Bijvoorbeeld op het gebied van hersenen, om meer inzicht te verwerven in het leren van mensen. Op het gebied van aarde en klimaat is bijvoorbeeld interdisciplinair onderzoek nodig naar de gevolgen van klimaatveranderingen op ecosystemen voor het voorspellen en verklaren van ontwikkelingen. Tevens levert dit soort onderzoek ook fundamentele inzichten op over klimaatveranderingen in het verleden. Dynamisch modelleren speelt een belangrijke rol binnen dit onderzoek.

Dit domein omvat bij vwo ook  het heelal. Onderzoek aan objecten en processen in de ruimte levert informatie over het ontstaan en de evolutie van materie in alle mogelijke verschijningsvormen. Deze kennis is ook van belang om meer te begrijpen over onze eigen planeet aarde en het ontstaan van leven.

Subdomein C2: Duurzaamheid

Eindterm

De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot het duurzaam gebruik van grondstoffen, energie en ruimte.

Toelichting

Het tweede subdomein gaat over duurzaamheid. Het domein beperkt zich niet tot de thema's energie en klimaat, maar moet breed opgevat worden. Het gaat ook om ontwikkelingen op het gebied van duurzaam beheer van grondstoffen en de ruimtelijke omgeving. De eindigheid van fossiele brandstoffen heeft geleid tot een zoektocht naar alternatieve energievormen. Hierbij is zowel fundamenteel onderzoek naar energieomzettingen nodig, als het toepassen daarvan in het ontwerpen van schone en efficiënte motoren en energiecentrales. Andere zaken die schaars worden door toename van bevolking en welvaart zijn ruimte en grondstoffen zoals drinkwater en hout. Toename van de productie leidt aan de andere kant tot een overmaat aan afvalproducten. De verwerking daarvan, en het ontwerpen van producten die zo min mogelijk problemen bij de verwerking geven, is weer een andere uitdaging aan de natuurwetenschappen en de techniek.