A10: Interdisciplinaire vraagstukken in studie- en beroepspraktijk

20 januari 2022

De kandidaat kan van een breed spectrum van bètatechnische studies en beroepen voorbeelden geven van interdisciplinaire vraagstukken die daarbinnen een rol spelen. Daarnaast kan de kandidaat een verband leggen tussen de praktijk van deze studies en beroepen en de eigen kennis, vaardigheden en belangstelling.

Alle gecertificeerde modules nlt dragen bij aan het ontwikkelen van deze vaardigheid, omdat alle modules gebaseerd zijn op een actuele context in studie-, beroeps- en/of wetenschapspraktijk. Uit de lespraktijk blijkt dat leerlingen zich hier niet vanzelfsprekend bewust van worden. Naast de aandacht in modules zijn er veel scholen, die samenwerken met het hoger onderwijs, het bedrijfsleven en/of wetenschappelijke instituten. Een bezoek aan deze instellingen, maakt ook vaak deel uit van nlt-onderwijs.

Het is van belang dat je je  leerlingen bewust maakt van de relaties die er zijn tussen onderdelen in de modules en actuele studie-, beroeps- en/of wetenschapspraktijken. Ook is het van groot belang leerlingen te stimuleren zelf te reflecteren op de praktijk van deze studies en beroepen in relatie tot eigen kennis, vaardigheden en belangstelling.

De Vereniging NLT heeft een katern ontwikkeld waarin meer duidelijkheid wordt gegeven over het begrip interdisciplinariteit. Je vindt een samenvatting in de bijlage. Meer informatie via www.verenigingnlt.nl.