Algemene informatie

27 juli 2023

Hoe breng je het examenprogramma natuur, leven en technologie in praktijk?

Deze handreiking biedt je verschillende hulpmiddelen om het examenprogramma in praktijk te brengen.

  • Het onderdeel Het examenprogramma beschrijft hoe de eindtermen uitgewerkt zouden kunnen worden, toelichtingen op eindtermen, begrippen en concepten, voorbeelden van contexten en toepassingen, en waar mogelijk verschil aangebracht kan worden tussen havo en vwo.
  • Het onderdeel Het PTA helpt bij het opzetten van een heel programma voor de bovenbouw: Hoeveel tijd wordt besteed aan elk onderdeel? Welke onderdelen passen goed samen? Hoe worden de verschillende onderdelen getoetst?
  • Het onderdeel Toetsen in het schoolexamen gaat dieper in op toetsen. Het beschrijft verschillende typen toetsen, geeft tips bij het maken van toetsen en bevat een aantal voorbeeldtoetsen.
  • Het onderdeel Kwaliteit van het schoolexamen gaat dieper in op de evaluatie van de toetsen in combinatie met het PTA en het beoordelen van de kwaliteit van de beoordeling.
  • Het onderdeel Afstemming met andere vakken beschrijft mogelijkheden tot samenwerking met andere vakken en vakgebieden.​

Informatie over de beschikbaar lesmaterialen, hulp bij invoering en informatie voor schoolleiders en leerlingen is te vinden via de website van de Vereniging NLT: www.verenigingnlt.nl.