Domein B: Exacte wetenschappen en technologie

10 september 2020

Technologische ontwikkeling bouwt op kennis uit de natuurwetenschap, natuurwetenschap beantwoordt nieuwe vragen dankzij technologie.

Domein B heeft als titel 'Exacte wetenschappen en technologie'.

Domein B is 'domeindoorsnijdend', dat wil zeggen dat dit domein, net zoals domein A, altijd in samenhang met de contextdomeinen C t/m E en F (alleen vwo) aangeleerd en getoetst worden.

Domein B laat vooral de aard van nlt in het examenprogramma zien. Omdat domein B een domeindoorsnijdend domein is, wordt in vrijwel alle modules recht gedaan aan dit domein. In sommige modules komt dit explicieter naar voren dan in andere modules. In de module-database van de Vereniging NLT kun je deze verschillen per module bekijken. Je vindt de modules via de module database.