Het examenprogramma

27 juli 2023

De eindtermen bieden je veel vrijheid.

Het examenprogramma nlt is verdeeld in domeinen. De domeinen in het examenprogramma voor havo en vwo hebben veel gelijkenis maar zijn ook verschillend. Het vwo programma heeft een extra domein genaamd “fundamenten van natuurwetenschap en technologie”.

domeinen havo en vwo
havo vwo
Domein A Vaardigheden Vaardigheden
Domein B Exacte wetenschappen en technologie

Exacte wetenschappen en technologie

Domein C Aarde en natuur Aarde, natuur en heelal
Domein D Gezondheid, bescherming en veiligheid

Gezondheid en veiligheid

Domein E Materialen, processen en producten Technologische ontwikkeling
Domein F
(alleen vwo)
Fundamenten van natuurwetenschap en technologie

Voor havo heeft het schoolexamen betrekking heeft op alle globale eindtermen. Voor vwo is er  keuze-ruimte binnen de subdomeinen. Binnen de domeinen C t/m F kiest een docent minimaal een van de genoemde subdomeinen voor het samenstellen van het schoolexamen.