Domein D vwo

10 september 2020

Ontwikkelingen in natuurwetenschap en technologie bieden kansen op een betere gezondheid van de mens.

Domein D voor vwo heeft als titel 'Gezondheid en veiligheid'.

Op de website van de Vereniging NLT kun je per contextdomein zien welke modules hier onderdeel van zijn.

Dit domein bevat de subdomeinen:

D1: De gezonde en zieke mens

D2: Bescherming en veiligheid

Subdomein D1: De gezonde en zieke mens

Eindterm

De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het verklaren van interdisciplinaire processen in het menselijk lichaam (bij gezonde en zieke mensen) en bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot bescherming, diagnose, genezing, verzorging of revalidatie van mensen.

Toelichting

Domein D gaat over ziekte, gezondheid en bescherming van mensen. Bij het vwo gaat het eerste domein over de zieke en gezonde mens: zowel de processen in het lichaam als het omgaan met ziekte en gebreken. De vitale functies van het lichaam spelen een belangrijke rol in ziekte en gezondheid: het omzetten van energie, het vastleggen en vertalen van informatie en het afbreken en opbouwen van moleculen. Deze vitale functies kunnen alleen goed onderzocht en beschreven worden door integratie van biologische kennis met natuurkundige, scheikundige en wiskundige kennis.

Subdomein D2: Bescherming en veiligheid

Eindterm

De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten gebruiken bij het analyseren van interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot de bescherming van het menselijk lichaam.

Toelichting

Het tweede domein zoemt meer in op het beschermen van mensen, ongeacht of ze ziek of gezond zijn. Om veilig te kunnen leven is het nodig om gevaren op te sporen en zo mogelijk te voorkomen. Natuurwetenschappelijke kennis en technieken zijn onmisbaar om onze zintuigen aan te vullen in de detectie van sporen, de verspreiding van ziektes en in de bescherming van de mens. Wiskundige kennis is daarnaast van onmisbaar belang in het berekenen van risico's.