Domein C havo

10 september 2020

De mens en de (on)mogelijkheden die de aarde en zijn (bio)diversiteit hem biedt.

Domein C voor havo heeft als titel 'Aarde en natuur'.

Op de website van de Vereniging NLT kun je per contextdomein zien welke modules hier onderdeel van zijn.

Eindterm

De kandidaat kan natuurwetenschappelijke en wiskundige concepten toepassen op interdisciplinaire vraagstukken met betrekking tot het monitoren en (duurzaam) beheren van de natuurlijke en ingerichte leefomgeving.

Toelichting

Domein C gaat over de natuur, levend en levenloos, natuurlijk en ingericht. Bij havo gaat het over het monitoren en beheren van de natuurlijke en ingerichte leefomgeving. Deze natuurwetenschappelijke activiteiten dragen bij aan het streven naar duurzame oplossingen van vraagstukken rond energie, afvalstoffen, landinrichting, gezonde leefomgeving et cetera. Zowel bij het analyseren van oorzaken en gevolgen van problemen als bij het ontwikkelen van oplossingen zijn natuurwetenschappen en techniek sterk betrokken. Overheidsinstellingen en bedrijven houden zich bezig met technische ontwikkelingen die kunnen bijdragen aan de vermindering van energiegebruik en van uitstoot van koolstofdioxide.

Andere onderwerpen die zich lenen voor een interdisciplinaire aanpak zijn het meten of voorspellen van veranderingen in de milieucompartimenten bodem, water en lucht. Ook geluids- en lichtmetingen horen daarbij.