A9: Waarderen en oordelen

19 september 2023

De kandidaat kan in contexten een beargumenteerd oordeel geven over een situatie in de natuur of een technische toepassing, en daarin onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen.

Het gaat hierbij om:

  • Een beargumenteerd oordeel geven over een situatie waarin natuurwetenschappelijke kennis een belangrijke rol speelt, dan wel een beargumenteerde keuze maken tussen alternatieven bij vraagstukken van technologische aard.
  • Ethisch redeneren binnen natuurwetenschappelijke en technologische vraagstukken,
  • Een onderscheid maken tussen wetenschappelijke argumenten, normatieve maatschappelijke overwegingen en persoonlijke opvattingen,
  • Feiten met bronnen verantwoorden,
  • De betrouwbaarheid beoordelen van informatie en de waarde daarvan vaststellen voor de beantwoording van het betreffende vraagstuk.

Er is veel aandacht voor “waarderen en oordelen” binnen thema’s als duurzaamheid, gezondheid en technologische ontwikkeling. In het Engels wordt hiervoor de term SocioScientific Issues gebruikt. Er zijn diverse bronnen te vinden die je kunnen (zie het rechtermenu).