A13: Samenwerken

10 september 2020

De kandidaat kan bij het werken aan interdisciplinaire vraagstukken samenwerken met anderen, daarbij actief de inbreng van groepsgenoten stimuleren, deze op waarde schatten en gebruiken en een herkenbare eigen inbreng hebben bij het tot stand komen van het eindresultaat.

Samenwerken is binnen nlt een belangrijke vaardigheid, vooral omdat leerlingen met verschillende vakkenpakketten met elkaar samenwerken. In groepswerk is het belangrijk om leerlingen te leren te werken met verschillende rollen, taken en verantwoordelijkheden. De secretaris is bijvoorbeeld niet alleen verantwoordelijk voor verslaglegging in een logboek, maar ook verantwoordelijk voor het tijdig inleveren van groepswerk in een digitale leeromgeving. Een andere manier om leerlingen in groepswerk te leren samenwerken is de expertmethode Meer informatie is op internet bijvoorbeeld te vinden op: www.jigsaw.org/.

Leerlingen kunnen zelf heel goed hun samenwerking evalueren. Gebruik hiervoor het werkblad aan de rechterkant.