A4: Studie en beroep

10 september 2020

De kandidaat kan aangeven op welke wijze natuurwetenschappelijke kennis in studie en beroep wordt gebruikt en kan mede op basis daarvan zijn belangstelling voor studies en beroepen onder woorden brengen.

Vaardigheden met betrekking tot maatschappij, studie en beroep kunnen worden geëxamineerd via onder andere:

  • schrijfopdrachten, bijvoorbeeld een artikel of reportage over natuurwetenschappelijk onderzoekers aan universiteiten, bij overheids- en kennisinstellingen;
  • verslagen en presentaties over bedrijfsbezoeken en studiedagen aan wo- en hbo-instellingen;
  • deelname aan conferenties over mondiale milieuproblemen ter gelegenheid van natuurwetenschappelijke en technologische ontwikkelingen;
  • deelname aan oriëntatie- en informatieprogramma's bij vervolgopleidingen;
  • deelname aan masterclasses bij vervolgopleidingen.

Dit domein ondersteunt de leerling bij het kiezen van studie en beroep. Nlt levert daarmee een bijdrage aan het LOB-curriculum van de school. In de download vind je een handreiking voor de invulling van LOB voor havo- en vwo-afdelingen.