Toetsen in het schoolexamen

27 juli 2023

Nlt vraagt om een diversiteit aan toetsvormen.

Nlt wordt afgesloten met een schoolexamen. Voor nlt bestaat geen centraal examen. De modulaire opzet van nlt maakt dat de beoordeling per module op veel scholen een belangrijk deel zal uitmaken van het schoolexamen.

De aard van het vak nlt en de ruimte, die het examenprogramma biedt, maken het noodzakelijk om naast schriftelijke kennistoetsen andere vormen van toetsing en examinering te kiezen.

Hierbij valt te denken aan het beoordelen van:

 • handelingsdelen, zoals bedrijfsbezoeken;
 • stageactiviteiten;
 • onderzoek of ontwerp;
 • praktisch handelen tijdens een onderzoeksproces (geen verslag);
 • technisch product of prototype;
 • een portfolio;
 • het verzorgen van minilessen in de onderbouw;
 • verzorgen van demonstraties;
 • essays, verslagen, werkstukken;
 • posterpresentaties, mondelinge presentaties;
 • vormen van debat, discussie of dialoog.

Zie voor suggesties ook de toetsvormen die per vaardigheden onder het examenprogramma vermeld staan.
Op de website van de Vereniging NLT vind je een aantal voorbeeld toetsvragen voor een schriftelijke toets.

Afstemming in toetsing

Er zijn verschillende redenen waarom afstemming noodzakelijk is.

 • Doordat er overlap zal zijn tussen de vaardigheden die in verschillende modules aan bod komen, zal het docententeam een plan moeten maken hoe de verschillende modules de vaardigheden uit het A-domein toetsen.
 • Het kan storend zijn indien leerlingen te vaak op dezelfde stof of vaardigheid worden getoetst. Denk bijvoorbeeld aan een schriftelijke toets of presentatie als afsluiting van iedere module.
 • De noodzaak om bij nlt te werken met een interdisciplinair docententeam maakt een bredere blik op toetsing en intercollegiale consultatie vanzelfsprekender. Doorgaans zullen nlt-docenten ook in een andere sectie werkzaam zijn. Daardoor kan afstemming in onder andere het toetsen van vaardigheden en overeenkomstige begrippen sneller plaatsvinden.
 • De betrouwbaarheid van nieuwe vormen van toetsing en examinering. Cito heeft voor verscheidene toetsvormen voorbeelden en adviezen beschikbaar. Deze zijn te vinden via de website http://toetswijzer.kennisnet.nl/.
 • Er kan besloten worden om bepaalde onderwerpen of vaardigheden uit verschillende vakken in één opdracht te toetsen, waarvan een gedeelte onderdeel is van het schoolexamen nlt en een ander gedeelte onderdeel van het schoolexamen van een ander vak.