A8: Natuurwetenschappelijk instrumentarium

15 maart 2023

De kandidaat kan in contexten een voor de natuurwetenschappen relevant instrumentarium hanteren, waar nodig met aandacht voor risico’s en veiligheid; daarbij gaat het om instrumenten voor dataverzameling en -bewerking, vaktaal, vakconventies, symbolen, formuletaal en rekenkundige bewerkingen.

Het gaat in dit sub-domein zowel om materieel instrumentarium zoals meetapparatuur of laboratorium benodigdheden als om het cognitieve instrumentarium dat nodig is om natuurwetenschappelijk problemen te beschrijven (hierbij valt te denken aannsymbolen voor grootheden ed.)

Het gaat hierbij om:

 • Het gebruik van ICT :
  • gegevens halen uit grafieken, tabellen, tekeningen, simulaties, schema’s en diagrammen;
  • grootheden, eenheden, symbolen, formules en gegevens opzoeken.
 • Informatie, gegevens en meetresultaten analyseren, weergeven en structureren in grafieken, tekeningen, schema’s, diagrammen en tabellen mede met behulp van ICT.
 • Uitleggen wat bedoeld wordt met de significantie van meetwaardes en uitkomsten van berekeningen weergeven in het juiste aantal significante cijfers:
  • bij het optellen en aftrekken van meetwaarden wordt de uitkomst gegeven met evenveel decimalen als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal decimalen;
  • bij het delen en vermenigvuldigen wordt de uitkomst gegeven in evenveel significante cijfers als de gegeven meetwaarde met het kleinste aantal significante cijfers;
  • gehele getallen die verkregen zijn door discrete objecten te tellen, vallen niet onder de regels van significante cijfers. Dit geldt ook voor mathematische constanten en geldbedragen;
  • bij het nemen van de logaritme van een meetwaarde, krijgt het antwoord evenveel decimalen als de meetwaarde significante cijfers heeft.
 • Aangeven met welke technieken en apparaten de belangrijkste grootheden uit de natuurwetenschappen worden gemeten.
 • Omgaan met materialen en instrumenten, zonder daarbij schade te berokkenen aan mensen, dieren en milieu.

Er zijn veel verschillende aanbieders op de markt met instrumentarium en software om aan te slag te gaan met data-verzameling en bewerking voor de diverse vakgebieden. Je vindt hier een aantal commerciële websites met diverse producten.