A6: Ontwerpen

10 september 2020

De kandidaat kan in contexten op basis van een gesteld probleem een technisch ontwerp voorbereiden, uitvoeren, testen en evalueren en daarbij relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen hanteren.

Technisch ontwerpen vereist veel verschillende sub-vaardigheden. De kandidaat kan gebruikmakend van relevante begrippen, theorie en vaardigheden en valide en consistente redeneringen:

  • een technisch-ontwerpprobleem analyseren en beschrijven;
  • voor een ontwerp een programma van eisen en wensen opstellen;
  • verbanden leggen tussen natuurwetenschappelijke kennis en taken en eigenschappen van een ontwerp;
  • verschillende (deel)uitwerkingen geven voor taken en eigenschappen van een ontwerp;
  • een beargumenteerd ontwerpvoorstel doen voor een ontwerp, rekening houdend met het programma van eisen, prioriteiten en randvoorwaarden;
  • een prototype van een ontwerp bouwen;
  • een ontwerpproces en -product testen en evalueren, rekening houdend met het programma van eisen;
  • voorstellen doen voor verbetering van een ontwerp;
  • een ontwerpproces en -product op geschikte manieren presenteren.

In de downloads is een werkinstructie over technisch ontwerpen te vinden. Het schrijven van een verslag over een ontwerp verschilt erg van onderzoeksverslagen. Je vindt hierover een instructie in de downloads.