A12: Rekenkundige en wiskundige vaardigheden

10 september 2020

De kandidaat kan een aantal relevante rekenkundige en wiskundige vaardigheden correct en geroutineerd toepassen bij vakspecifieke probleemsituaties.

Rekenkundige en wiskundige vaardigheden zijn binnen nlt van groot belang. Leerlingen zijn zich daarvan vaak niet bewust. Juist vanwege de grote rol van ICT, onderschatten leerlingen het belang van basale rekenkundige en wiskundige vaardigheden zoals het beoordelen en schatten van uitkomsten.

Binnen nlt werken leerlingen met verschillende affiniteit en voorkennis op het gebied van wiskunde. Sommige leerlingen hebben wiskunde A in hun pakket, andere leerlingen wiskunde B en/of D. Daarnaast is het mogelijk dat bepaald lesmateriaal zowel een plek krijgt binnen wiskunde D als bij nlt.

Het gaat hierbij om:

 • Basisrekenvaardigheden uitvoeren:
  • een (grafische) rekenmachine gebruiken;
  • rekenen met verhoudingen, procenten, machten, wortels;
  • gewogen gemiddelde berekenen.
 • Berekeningen uitvoeren met bekende grootheden en relaties en daarbij de juiste formules en eenheden hanteren. De excelsheet aan de rechterkant biedt je leerlingen een oefening bij het omrekenen van eenheden.
 • Wiskundige technieken toepassen (je vindt aan de rechterkant werkinstructies die hierbij helpen):
  • omwerken van eenvoudige wiskundige betrekkingen;
  • oplossen van lineaire en tweedegraadsvergelijkingen;
  • rekenen met evenredigheden (recht en omgekeerd);
  • berekeningen maken met logaritmen met grondtal 10;
  • twee lineaire vergelijkingen met twee onbekenden oplossen.
 • Afgeleide eenheden herleiden tot eenheden van het SI met behulp van omzettingstabellen.
 • Uitkomsten schatten en beoordelen.
 • Uitkomsten van berekeningen weergeven in een aanvaardbaar aantal significante cijfers.
 • Een uitkomst mag één significant cijfer meer of minder bevatten dan op grond van de nauwkeurigheid van de vermelde gegevens verantwoord is.