A3: Reflecteren op leren

12 december 2022

De kandidaat kan bij het verwerven van (vak)vaardigheden en vakkennis reflecteren op eigen belangstelling, motivatie en leerproces.

Het gaat in dit subdomein om het eigen leren en de rol die belangstelling en motivatie hierin speelt. De leerlingen zouden in staat moeten zijn om het leerproces en resultaat te analyseren en te evalueren. Zij leren daarbij zelf verantwoordelijk te zijn voor hun leerproces. Leerlingen moeten wel de noodzaak van reflectie, ook in de hier genoemde brede zin, ervaren. Reflecteren op belangstelling en motivatie komt als het goed is aan de orde in gesprekken met de mentor, coach of vakdocent. Modules uit de verschillende domeinen kunnen voor een belangrijk deel bijdragen aan deze reflectie door zicht te geven op beroepspraktijken. Reflecteren op het eigen leerproces kun je aan de orde brengen bij de modules die zich hiervoor lenen. Deze vorm van reflectie is onmisbaar om leerlingen zich bewust te laten worden of ze leerdoelen bereikt hebben en voor nlt in het bijzonder bij de vraag naar samenhang tussen de natuurwetenschappelijke vakken en naar de eigen motivatie voor een bètastudie. Reflectie kan gestimuleerd worden door het stellen van gerichte vragen of door leerlingen hun gedachten te laten bijhouden door middel van een portfolio. Het kost tijd om het aan te leren en heeft slechts kans van slagen als de leerling nut en noodzaak ervan inziet. Voor wat betreft reflectie op het leerproces schept de docent daarvoor de condities.

Suggesties:

  • Leerlingen kiezen zelf een onderwerp voor een onderzoek, ontwerpopdracht en beargumenteren hun keuze.
  • Leerlingen solliciteren naar een opdracht of een module.
  • Tijdens en na afloop van het werken in groepen besteden leerlingen expliciet aandacht aan hun eigen betrokkenheid en motivatie.

Ook een goede werkhouding en het aanbrengen van een werkstructuur zijn belangrijke aspecten bij het reflecteren op leren. Dit draagt bij aan het leren leren.