Domein F

10 september 2020

De natuurwetenschap bestudeert de werkelijkheid zoals die zich aan ons voordoet.

Domein F is alleen van toepassing voor vwo en heeft als titel 'De fundamenten van natuurwetenschap en technologie'.

Dit domein bevat de subdomeinen:

F1: Fundamentele theorieën

F2: Methoden en technieken voor onderzoek

Subdomein F1: Fundamentele theorieën

Eindterm

De kandidaat kan een aantal voor de natuurwetenschap belangrijke recente theorieën benoemen en kan concepten uit een of meerdere van deze theorieën toepassen op natuurwetenschappelijke of technologische vraagstukken.

Toelichting

Subdomein F1 geeft aan dat de kandidaat een aantal belangrijke recente theorieën moet kunnen (be)noemen en vervolgens de concepten uit een of meerdere van die theorieën ook moet kunnen gebruiken in een concreet vraagstuk. Verdieping in de wiskunde als taal van de natuurwetenschap, kan deel uit maken van dit domein.

Dit is voor leerlingen relevant als voorbereiding op het vervolgonderwijs, maar ook als algemene vorming. In dit subdomein wordt niet gesproken over een interdisciplinair vraagstuk; monodisciplinaire verdieping kan binnen dit domein plaatsvinden.

Subdomein F2: Methoden en technieken voor onderzoek

Eindterm

De kandidaat kan een aantal belangrijke methoden en technieken van meten, onderzoeken en ontwerpen benoemen en kan enkele daarvan toepassen op natuurwetenschappelijke of technologische vraagstukken.

Toelichting

Het tweede subdomein gaat over methoden en technieken van onderzoek. Ook hier moet de kandidaat er enkele kunnen benoemen en een deel daarvan toepassen op een vraagstuk. Modelleren als belangrijke activiteit in natuurwetenschappelijke praktijk, kan ook deel uit maken van dit domein. Net als bij F1 is hier niet per se sprake van interdisciplinaire vraagstukken.