Doelen jonge kind

24 november 2020

Inhoudskaarten

SLO heeft voor het jonge kind (fase 1) bij ieder leergebied een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. De inhoudskaarten staan hieronder.

NB Fase 1 omvat de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs zijn inhoudslijnen ontwikkeld. Voor inzicht in de doorgaande lijn is hier een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen met de aanbodsdoelen voor fase 1, 2 en 3.

Naast de aanbodsdoelen voor het jonge kind (fase 1) worden ook aanbodsdoelen voor peuters geformuleerd (pre-fase).

Taal (Nederlands)

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
nederlandsetaal-prefase-picto

nederlandsetaal-fase1-picto

nederlands-lezen-inhoudslijn-picto   nederlands-mondelingetaalvaardigheid-inhoudslijn-picto   nederlands-schrijven-inhoudslijn-picto

nederlands-taalbeschouwing-inhoudslijn-picto

Rekenen-wiskunde

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
rekenenwiskunde-prefase-picto rekenenwiskunde-fase1-picto

getalbegrip-picto1   meten-picto1   verbanden-picto1

bewerkingen-picto1   meetkunde-picto1   verhoudingen-picto1

Engels (TPO)

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(niet van toepassing) engels-tpo-fase123-picto Inhoudslijn Engels TPO

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1

Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3

orientatieopjezelfendewereld-pre-fase-picto

orientatieopjezelfendewereld-fase1-picto

Inhoudslijn Jezelf en de ander Inhoudslijn De samenleving Inhoudslijn De ruimte om je heen

Inhoudslijn planten,dieren en de mens   Inhoudslijn Tijd Inhoudslijn Verschijnselen uit natuurkunde en techniek

Kunstzinnige oriëntatie

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(eind 2020 beschikbaar) kunstzinnigeorientatie-fase1-picto Inhoudslijn Beeldende vorming Inhoudslijn muziek Inhoudslijn Drama
Inhoudslijn Dans Inhoudslijn Cultureel erfgoed

Digitale geletterdheid

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(begin 2021 beschikbaar) digitalegeletterdheid-fase1-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto
digitalegeletterdheid-ib-inhoudslijn-picto

Sociaal-emotioneel

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(eind 2020 beschikbaar) sociaal-emotioneel-fase1-picto (nog in ontwikkeling)

Bewegingsonderwijs

Inhoudskaart Peuters Pre-fase

Inhoudskaart Fase 1 Inhoudslijnen Fase 1, 2 en 3
(begin 2021 beschikbaar) bewegingsonderwijs-fase1-picto bewegingsonderwijs-inhoudslijnen-picto