Doelen jonge kind

14 juni 2021

Inhoudskaarten

SLO heeft voor het jonge kind (fase 1) bij ieder leergebied een inhoudskaart ontwikkeld met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. De inhoudskaarten staan hieronder.

NB Fase 1 omvat de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs zijn inhoudslijnen ontwikkeld. Voor inzicht in de doorgaande lijn is hier een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen met de aanbodsdoelen voor fase 1, 2 en 3.

Naast de aanbodsdoelen voor het jonge kind (fase 1) worden ook aanbodsdoelen voor peuters geformuleerd (pre-fase).

Taal (Nederlands)

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1

Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3

nederlandsetaal-prefase-picto

(in ontwikkeling)

Naar
inhoudslijnen
Nederlands

Rekenen-wiskunde

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
rekenenwiskunde-prefase-picto rekenenwiskunde-fase1-picto Naar
inhoudslijnen
rekenen-wiskunde

Engels

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
(niet van toepassing) TPO engels-tpo-fase123-picto Naar
inhoudslijnen
Engels

Oriëntatie op jezelf en de wereld

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1

Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3

orientatieopjezelfendewereld-pre-fase-picto

orientatieopjezelfendewereld-fase1-picto

Naar
inhoudslijnen
OJW

Kunstzinnige oriëntatie

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
(in ontwikkeling) kunstzinnigeorientatie-fase1-picto Naar
inhoudslijnen
kunstzinnige oriëntatie

Digitale geletterdheid

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
dg-prefase-picto digitalegeletterdheid-fase1-picto Naar
inhoudslijnen
digitale geletterdheid

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
(in ontwikkeling) sociaal-emotioneel-fase1-picto

Bewegingsonderwijs

Inhoudskaart
Peuters / pre-fase

Inhoudskaart
Fase 1
Inhoudslijnen
Fase 1, 2 en 3
(in ontwikkeling) bewegingsonderwijs-fase1-picto Naar
inhoudslijnen
bewegingsonderwijs