Doelen jonge kind

7 februari 2022

Inhoudskaarten

SLO heeft voor het jonge kind inhoudskaarten ontwikkeld voor ieder leergebied met een overzicht van het mogelijke aanbod in de vorm van aanbodsdoelen. Deze doelen geven een richting waarin kinderen onderwerpen verkennen en ermee leren omgaan. De inhoudskaarten staan hieronder.

De inhoudskaarten voor fase 1 zijn bedoeld voor de eerste leerjaren van het basisonderwijs. Daarnaast zijn er kaarten ontwikkeld voor peuters (pre-fase). De aanbodsdoelen hierop geven een vrijblijvend inzicht waar een pedagogisch medewerker mogelijk aandacht aan kan besteden.

Inhoudslijnen

Ook voor fase 2 en 3 in het basisonderwijs zijn er inhoudslijnen met aanbodsdoelen. Voor inzicht in de doorgaande lijn is hieronder steeds een verwijzing opgenomen naar de volledige inhoudslijnen voor fase 1, 2 en 3. Meer informatie over aanbodsdoelen vind je op de pagina:

Inhoudskaarten Jonge kind (pré-fase en fase 1)

overzicht

inhoudskaart
peuters / pré-fase

inhoudskaart
fase 1
inhoudslijnen
fase 1, 2 en 3

Taal (Nederlands)

nederlandsetaal-prefase-picto taalkaartf1-picto

Rekenen-wiskunde

rekenenwiskunde-prefase-picto rekenenwiskunde-fase1-picto

Engels (TPO)

(niet van toepassing) engels-tpo-fase123-picto

Oriëntatie op jezelf en de wereld

orientatieopjezelfendewereld-pre-fase-picto orientatieopjezelfendewereld-fase1-picto

Kunstzinnige oriëntatie

kunstzinnigeorientatie-pre-fase kunstzinnigeorientatie-fase1-picto

Digitale geletterdheid

dg-prefase-picto digitalegeletterdheid-fase1-picto

Sociaal-emotionele ontwikkeling

(in ontwikkeling) sociaal-emotioneel-fase1-picto (niet beschikbaar)

Bewegen/bewegingsonderwijs*

bewegen-pre-fase bewegingsonderwijs-fase1-picto

*toelichting begrippen bewegen/bewegingsonderwijs