Programma's

25 mei 2023

Programma's voor peuters en kleuters

  • Welke programma’s zijn er voor peuters of kleuters?
  • Welk programma sluit het beste aan bij jullie visie op de ontwikkeling van jonge kinderen?
  • Zoek je een programma specifiek voor het stimuleren van de taalontwikkeling?

Hier vind je een overzicht van beschikbare programma's voor jonge kinderen (2 – 7 jarigen). Deze zijn ingedeeld naar programma's met een totaalaanbod en programma's per ontwikkelingsgebied, waarbij ook (thematische) lespakketten zijn opgenomen.

Een programma als uitgangspunt of bronnenboek

Kinderen ontwikkelen zich het beste als zij opvoeders hebben, die hen uitdagen en ondersteunen, om zichzelf, de ander, en de wereld te onderzoeken en daar goed mee overweg te kunnen. In voorschoolse als ook schoolse voorzieningen zijn daarvoor vaak programma’s voorhanden om de ontwikkeling te begeleiden. Daar waar men in de groepen 3 tot en met 8 spreekt over methoden, spreken we in de kleutergroepen, en ook in de voorschoolse educatie, liever over programma’s.  Een programma richt zich, anders dan vaak met een methode het geval is, op het thematisch werken. Bij het thematisch werken verkennen de kinderen samen met de professional een bepaald thema (onderwerp) uit hun leef- en belevingswereld. Een thema zien we als een geheel van samenhangende activiteiten waarbij kennis en vaardigheden door kind en professional worden verbonden met sociaal-culturele activiteiten. Kinderen zijn geïnteresseerd in en nieuwsgierig naar de wereld om hen heen. Ze zijn daarmee intrinsiek gemotiveerd om te spelen over en te werken aan thema-inhouden.

Een programma kan gebruikt worden als uitgangspunt of als bronnenboek voor het verrijken van een eigen ontwikkeld beredeneerd aanbod waarbij de doelen Jonge kind bijvoorbeeld leidend zijn.